Stress forløb

Nogle gange misforstås en stresset hund, som en der ikke kan falde til ro pga manglende aktivering, eller mangler fokus i træningen, men hvordan kan vi kende forskel?

Om stress hos vores hunde

Nogle gange misforstås en stresset hund, som en der ikke kan falde til ro pga manglende aktivering, eller mangler fokus i træningen, men hvordan kan vi kende forskel? Hvordan ser stress ud, og hvilke signaler skal vi være opmærksomme på? Hos TeamUp tilbyder vi holdbaseret eller individuelle forløb med fokus på kendskab og håndtering af stress hos din hund. I dette forløb vil du få en grundig indføring i stress hos hunde, lære hvordan stress ser ud hos hunde, hvad det gør ved hunde, og vigtigst af alt, hvordan vi kan afhjælpe og arbejde med det?

Hvad enten det handler om forventningsstress, frygtrelateret stress eller stress på træningspladsen eller derhjemme får du viden om stress og dels hvordan man kan arbejde med at mindske stress.

Overordnet set findes der to typer af stress:

 • Eustress: Den gode stress, som kommer ved gensyn med ejer, den gode legekammerat, osv.
  Her produceres adrenalin og nordrenalin, men det er kun i kroppen kortvarigt.
 • Distress: Den dårlige stress, kommer når hunden føler sig bange/usikker og her udskilles
  cortisol, som er det langsomme stresshormon, der tager lang tid om at forsvinde fra kroppen
  igen. Ved disse langvarige påvirkninger vokser binyrebarken og der produceres derved
  mere cortisol.

Den umiddelbare reaktion på en stresspåvirkning er en øget aktivitet i det sympatiske nervesystem, hvilket medfører en frigivelse af hormonerne adrenalin og noradrenalin fra binyremarven. Disse hormoner gør hunden parat til kamp eller flugt ved at sende blodet fra fordøjelsesorganer og tarme ud til musklerne. Desuden øges hjertets pumpen og åndedrættet. Niveauet af adrenalin og noradrenalin normaliseres i løbet af 3-6 dage.

Efter et stykke tid produceres og frigives hormon kortisol fra binyrebarken. Det forstærker virkningen af adrenalin og noradrenalin og gør dyret klar til en længerevarende stress. Kortisol øger nedbrydning af protein og fungerer som insulinantagonist, hvilket medfører nedbrydning af muskel- og fedtvæv. Det betyder, at hunden skal spise en del for at opretholde sit væv, og da en stresset hund, kan have svært ved at spise, er dette potentielt et stort problem. Niveauet af kortisol normaliseres først i løbet af 3 uger uden yderligere stresspåvirkninger.

Stress kan, som hos mennesker, sidde længe i kroppen og det er værd at være opmærksom på.

Hunde, der er i stressede situationer, kan ikke modtage godbidder og de kan ikke høre, fordi dels
spytproduktionen går i stå, og hørelsen blokerer.

Stressede hunde vil ofte have en række symptomer:

 • Dårlig mave
 • Nedsat appetit og tendens til at være tynd
 • Mat/kedelig pels

Er du i tvivl om din hund har symtomer på stress, så kontakt os pr mail.
Er du interesseret i vores forløb, så hold øje med vores kurser som tilbydes løbende i løbet af året.

STRESS KURSUS START EFTERÅR 2022

Der er PT ikke planlagt nogen stresskurser i 2022